vedFakta om vedfyring 
Ved er den nest mest brukte energikilden i norske husholdninger (etter strøm)

80 % av alle norske husholdninger kan benytte vedovn til oppvarming.

Salget av nye vedovner og peiser i Norge er høyt: Vedovner og peiser har fått sin renessanse!

Tørr ved av god kvalitet kan gi varmepris ned i 45 øre/kWh – gitt at du har en moderne, effektiv vedovn.

Over halvparten av oss har tilgang til gratis ved. Også for de som kjøper, er oppvarming med ved vesentlig billigere enn andre energikilder.

Gamle vedovner forurenser. Nye ovner, produsert etter 1998, tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav og reduserer utslippene med inntil 90%. Moderne vedfyring er miljøvennlig, og gir mer varme tilbake per vedkubbe.

Utskifting av gamle vedovner med nye gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm.

Stadig flere velger nå dyrere ildsteder med ny design, og ovner med store glassflater og glass på flere sider for å kunne se ilden best mulig. Det selges også fremdeles mange av de klassiske, rimeligere vedovnene.

Riktig fyring

Om du ønsker å fyre miljøvennlig og få mest mulig energi ut av veden bør du følge disse rådene:

  • Fyr i en rentbrennende og Sintef-godkjent ovn eller peis
  • Fyr kun med tørr ved (ca 20 % fuktighetsinnhold)
  • Kontroller røyken.  Røyken skal være hvit, helst gjennomsiktig. Svart røyk tyder på uegnet ildsted, feil fyringsteknikk eller dårlig brensel
  • Asken i ildstedet skal være finfordelt og grå
  • Brenn ikke husholdningsavfall, plast, malt eller impregnert treverk eller sponplater. Helsefarlige gasser kan dannes av dette.
  • Det er viktig med nok luft. Av og til kan det vær nødvendig åpne ett vindu når peisen tennes slik at den får nok luft.
  • I de fleste peiser/ ovner som selges følger det med en fyringsveiledning. Følg den! Har du ingen brukerveiledning kan vi generelt si at der viktig å bruke mye ved under opptenning.
  • Bruk gjerne opptenningsbriketter fremfor avispapir. Da blir det mindre aske i ovnen/ peisen.

La ovnsdøren stå på gløtt, eventuelt ha opptenningsventilen åpen til det har tatt god fyr (15 – 20 min). Det resulterer i høy temperatur i brennkammeret noe som er viktig får å kunne utnytte energien i veden best mulig og for å få i gang pipetrekken. Med en slik fyring blir det også minimalt med partikkelutslipp og mindre sot på glasset.

Riktig opptenning

Trekk i skorsteinen
Hvis skorsteinen er helt kald må man først få litt varm luft i den for å få den til å begynne å trekke. Normalt vil det være nok å åpne peisdøren i noen minutter slik at man får varm rom-luft opp i skorsteinen. Man kan også brenne litt avispapir ovenpå hvelvet i ildstedet. Ved spesielle forhold kan det være ”nedslag” i skorsteinen. Da vil luften i skorsteinen gå feil vei, og slå ut i rommet. Dette kan skyldes væromslag eller undertrykk i rommet. Man må da forsøke å endre luftstrømmen i skorsteinen ved å brenne litt avispapir høyt oppe i ildstedet, samt åpne et vindu eller lignende for å utligne undertrykket i rommet.

Opptenningsbriketter
Opptenningsbriketter er et enkelt og effektivt opptenningshjelpemiddel. Disse skal brukes som anbefalt i bruksanvisningen! Bjerkenever fungerer også svært godt.

Overfyring
Mange sprengfyrer ved oppfyring av kalde hus og hytter for å få opp varmen så raskt som mulig. Sprengfyring kan ødelegge både ildsted og pipe, og kan føre til brann. Har du emaljert ovn ødelegges emaljen hvis du fyrer så hardt at ovnen blir rødglødende. Skruer brenner fast og pakninger kan smuldre bort. Ovnsplater kan vri seg, slik at ovnen får sprekker, som igjen fører til at ovnen får ukontrollert lufttilførsel. Vær oppmerksom på farene ved overfyring og at garantien bortfaller i slike tilfeller.

Normal forbrenning
Flammene du ser i ildstedet er brennende gasser. Selv om flammene etter hvert dør ut kan trekullet gløde lenge. Tørr ved av ”tunge” løvtrær flammer moderat og gløder lenge. Lett ved fra hurtigvoksende trær flammer hurtig opp, og gløder fortere ut. Normal fyring er når man har jevn avbrenning med et ilegg annen hver time. Ilegget skal ikke være større enn at det fyller ca. 2/3 av brennkammeret; den delen av ildstedet som er beregnet for vedilegg.

Reklamer

Varmeprodusentene

Reklamer

%d bloggere like this: