Når du kjøper ett nytt ildsted så sjekk at dette er godkjent i henhold til norske krav. Standarden ble satt i 1998 og stiller strenge krav til utslipp av svevestøv. Det er ikke tilstrekkelig med en CE-godkjenning.  Denne godkjenningen tar ikke hensyn til de norske miljøkravene.  Feieren kan nedlegge fyringsforbud i ildsteder som ikke tilfredsstiller kravene.

Sintef NBL as (Norges Branntekniske laboratorium) eller tilsvarende akkrediterte laboratorier kan godkjenne ildsteder etter norske forskrifter. De som er godkjent av Sintef ligger tilgjengelig på deres nettsider.

Varmeprodusentenes forening er veldig opptatt av å synliggjøre de miljøgevinstene som moderne vedfyring gir, både for det lokale og det globale miljøet. Da er det viktig at de norske forbrukerne kan stole på at produktene de kjøper virkelig gir disse gevinstene.

Kravene til vedovner i Norge er til for å sørge for så miljøvennlig fyring som overhodet mulig. Vi ønsker at vedfyring skal fortsette å være et av de mest miljøvennlige fyringsalternativene, og vi er på god vei til å få redusert svevestøvutslippene kraftig. Derfor er det viktig at reglene om utslippsmengde blir fulgt, slik at trenden fortsetter den samme veien.

Vårt mål er å fremme vedfyring som en miljøvennlig oppvarmingskilde, tilgjengelig for folk flest – hele 70 prosent av norske husstander har ildsted. Rentbrennende ovner er bra for inneklimaet, den lokale luftkvaliteten og er 100 prosent CO2-nøytralt.

Reklamer

Varmeprodusentene

Reklamer

%d bloggere like this: